Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Снежана Периќ   17.07.2014  Категорија: парнична постапка
Прашање: Во врска со 15 П-2173/10, судија Весна Стрезовска, според Записник од 23.04.2014 година, беше закажано рочиште за објава на пресуда за ден 08.05.2014г. во 15,00 часот. На закажаното рочиште, на моето прашање за добивање пресуда ми беше одговорено дека не стасала да го разгледа целиот предмет, дека и треба уште една недела за да ја изработи пресудата. Помина не една недела, туку два месеци, а јас како тужена, сеуште немам добиено никаков одговор. Што станува со предметот, кој патем речено заглавен е во вашите лавиринти веќе цели 15 (петнаесет години) т.е од 1999 година наваму само му се менуваат архивските ознаки, се изнаредија едно чудо судии, а од завршницата нема ни абер!? Да биде иронијата уште поголема, како вредност на спорот беше наведена и за жал,прифатена од страна на судијката, смешната и навредлива сума од 100.000,00 денари (со незначителна корекција на крајот на парничната постапка), а само мене лично, постапката ме чинеше над 120.000,00 денари на име адвокатски трошоци! (според приложен адвокатски трошковник). Лицемерно е судското однесување, кога од една страна барате од странките да си ангажираат полномошници, а од друга страна ги затворате очите пред непобитни факти!!!!!!!! Имаат ли логика наведените износи? Има ли уште некој во оваа држава што како мене бара логика, или битно е дека судот постапува по предметов веќе 15 години, а дали ќе дочекаме разврска тоа никому не му е гајле! Тоа ли е реформираното и независно судство! Каде ви отиде часовникот? Вака ли ви работат сите судии со педигре? Поздрав, Снежана Периќ Чекам одговор

Одговор: Во врска со поставеното прашање од ваша страна, ве известуваме дека предметот за која вие се интересирате, е во фаза на изготвување на писмена одлука-пресуда. Истата ќе биде изготвена во најскоро време, најдоцна до наредната работна недела, и преку доставна служба ќе ви биде доставена на домашна адреса. Бидејќи како странка не се присуствувале на дополнително закажаното рочиште за објава на пресуда, ве известуваме дека во секој момент можете да се јавите во судот кај судечкиот судија каде ќе ви биде соопштена одлуката. 

Од: Арсовска Даниела   11.07.2014  Категорија: Општо
Прашање: Почитувани Може ли да ми кажете на кој начин можам да поднесам барање за стажирање во суд. Имено, јас сум дипломиран правник и моментално ги привршувам постдипломските студии на правниот факултет. Ви Благодарам

Одговор: Доколку сакате да стажирате во Основниот суд Скопје 2 Скопје, потребно е до истиот во службите за прием-приемно одделение да доставите барање за стажирање и диплома-уверение за завршен Правен факултет со 300 кредити, според ЕКТС систем на студирање. 

Од: Trajkovski Dragan   10.07.2014  Категорија: извршни постапки
Прашање: Прашање: Pocituvani imam notarski akt za kupen stan,i imoten list e na moe ime,stanot e celosno platen pred vreme.So tocen datum za predavanje na stanot od strana na izveduvacot i investitorot koj e istoto lice potpisan na notarskiot akt.Megutoa krajniot rok za predavanje na stanot pomina pred 7 meseci,sakam da baram osteat (penali)za docnenje na gradba i kirija za istoto vreme.Kolku ke iznesuvaat penalite i kirijata, ako vrednosta na stanot e okolu 72000 evra.Ve molam za sovet kako da postapam.

Одговор: Во врска со вашето прашање за истото и за конкретни податоци ве упатуваме да побарате правна помош од стручно лице адвокат или  извршител.

Од: natasa janeva    04.07.2014  Категорија: Општо
Прашање: dokolku dvajcata partneri se vo bracna zaednica i imaat stan steknat vo brak a e vi sopsvenost na edniot sopruznik ,kollku od stanot mu pripaga na drugiot sopruznik

Одговор: Во врска со вашето прашање ве упатуваме на одредбите од Законот за сопственост и други стварни права, поточно на Отсек 1- каде е регулирана Заедничка сопственост во брачна и вонбрачна заедница, поглавие Стекнување на имот во брачна заедница.

Од: natasa janeva    04.07.2014  Категорија: Општо
Прашање: dokolku dvajcata partneri se vo bracna zaednica i imaat stan steknat vo brak a e vi sopsvenost na edniot sopruznik ,kollku od stanot mu pripaga na drugiot sopruznik

Одговор: Во врска со вашето прашање ве упатуваме на одредбите од Законот за сопственост и други стварни права, Осек 1, каде е регулирана Заедничката сопственост во брачна и вонбрачна заедница, односно стекнување на имот во брачна заедница.

Од: Vojislav Gurmesev   26.06.2014  Категорија: извршни постапки
Прашање: Pocituvani, preku ovoj mail sakam da se obratam i da ve zamolam za edno prasanje. Vo 2006 godina ima zaverena Izjava-Soglasnost kaj Notar Lenka Pancevska i koja sega e pocinata, a Izjavata-Soglasnosta upotrebena e pri kupoprodazen dogovor a sega neophodna e da se dobie vo zaverena kopija verna na originalot za vo eden povecegodisen sudski spor najprvo za fizicka delba a sega za utvrduvanje na pravata na sopstvenost. Najprvo se konsultirav so Notarskata komora na R.Makedonija i istite mi kazaa deka izjavite se cuvaat minium 5g. Se imav obrateno so pismeno baranje do Osnoven sud 2 i nedobiv precizen odgovor na moeto baranje dali e ponistena iili ne i ako e ponistena koga e ponistena. Ovaa Izjava -Soglasnost potrebna mi e za vo povecegodisniot sudski spor , ako mozete da mi izlezete vo presret ke mi bide od golema vaznost. So pocit Vojislav

Одговор: Во Основен суд Скопје 2 Скопје потребно е да се обратите во оставинско одделение, каде ќе бидете запознаени што од нотарска архива е префрлено и се чува во судот од конкретниот нотар, како и ќе добиете податоци по однос на конкретната изјава.

Од: Томислав Таневски   29.05.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Мајка ми и татко ми имаат два стана од кој едниот гласи на име на мајка ми, а другиот на име на татко ми. Јас сум единствен наследник. Во меѓувреме почина татко ми и дали имам право на дел од станот на мајка ми кој е стекнат во зеднички брак со татко ми иако е на име на мајка ми.

Одговор: По однос на вашето прашање ве упатуваме на одредбите од Законот за сопственост и други стварни права Оддел 2 каде е регулирана материјата за заедничка сопственост и на Законот за наследување глава втора каде е регулирана материјата за наследување врз основа на закон и законски наследници, воедно ве упатуваме за правна помош да се обратите кај стручно лице-адвокат.

Од: Е.Николовска   15.05.2014  Категорија: работни односи
Прашање: Во ЗРО во чл. 82 ст.1 т.2 го злоупотреби боледувањето, нема никаков опис за тоа што спаѓа во злоупотреба на боледување,дали може да ми одговорите што во пракса се подразбира како злоупотреба на боледување.Благодарам

Одговор: Во врска со Вашето прашање Ве упатуваме за правна помош кај стручно лице адвокат, за да пошироко и поконкретно Ви објасни, кои се можни ситуации можат да преставуаат злоупотреба на боледување, или побарајте го Законот кој го наведувате во вашто прашање со коментар, па прочитајте во коментарот што санкционира наведената одредба на која се повикувате.

Од: Светлана Петровска   24.04.2014  Категорија: парнична постапка
Прашање: Почитувани, во средината на април нотарот го враќа мојот предлог за покренување на оставинска постапка за прогласување на наследници, бидејќи немаше договор помеѓу брат ми и мене. За колку време ќе бидеме повикани на рочиште? Однпред благодарам

Одговор: По однос на Вашето прашање Ве информираме дека доколку предметот е вратен во судот, потребно е да дојдете во судот и да се обратите на шалтерите за оствина, каде ќе ги добиете потребните информации, или да чекате да добиете покани за рочиште, повторно ќе Ви укажеме дека тоа ќе се случи доколку нотарот предметот го пратил во судот за понатамошно постапување.

Од: Sonja Trpeva   08.04.2014  Категорија: Општо
Прашање: Jas sum makedonski drzavjanin so postojan prestoj vo SAD (zelena karta) i neodamna se razvedov od mojot soprug koj isto taka e makedonski drzavjanin so zelena karta i zivee vo SAD. Brakot bese sklucen vo Makedonija vo 2007 godina, o od togas dvajcata ziveeme vo SAD. Dali razvodot ke bide legalno priznaen vo Makedonija i dali se potrebni dopolnitelni pravni postapki za razvodot da se legalizira vo makedonija. Isto taka imame maloletno dete koe e drzavjanin na SAD i zivee tuka odkoga e rodeno. Roditelskata obvrska e regulirana so sudska odluka, i bi sakala da znam dali zaa odluka za zivealiste i izdrka na deteto e pravosilna vo Makedonija i ke se sprovede dokolu deteto patuva vo Makedonija. Vi blagodaram.

Одговор: Во чл.111 од Законот за Mеѓународно приватно право е предвидено дека постапка за признавање на странска судска одлука се поведува со предлог . Признавање на странска судска одлука во работите што се однесуваат на личната состојба ( статус ) може да бара секој кој за тоа има правен интерес. Во чл. 101 ст.1 од истиот закон е предвидено дека подносителот на барањето за признавање на странска судска одлука е должен кон предлогот за признавање на странската судска одлука , да ја приложи странската одлука во оригинал или заверен препис и да приложи потврда од надлежниот странски суд односно друг орган за правосилноста на одлуката спроед правото на државата во која е донесена. Со оглед на сложеноста на Вашето прашање, а со цел добивање на правен совет соодветен за конкретниот случај, потребно е да консултирате стучно лице - адвокат или да побарате бесплатна правна помош која се остварува преку Министерството за правда, согласно одредбите од Законот за бесплатна правна помош ( Службен весник на Република Македонија бр.161/2009 од 30.12.2009 година и бр.185 од 31.12.2011 година).

12345678910...