Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Јованчо Милошевски   02.12.2014  Категорија: Општо
Прашање: Ве молам за информација каде треба да се обратам , за веривикација на извод на родените со апостил, за пет годишно дете, и дали теба присуство на двата родители и кои и какво документи се потребни за родителите и детето ?

Одговор: Обратете се во судската писарница кај одговорното лице за апостил кое ќе ви ги даде потребните информации.

Од: АВДИК ФИРДЕС   20.11.2014  Категорија: парнична постапка
Прашање: ВО ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ ВО ТЕКОТ НА 2014.ГОДИНА СЕ ВОДЕШЕ ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРЕДМЕТОТ 27 П1-637/13 КАЈ СУДИЈА ВЕСНА ТРАЈАНОВА. НА ДЕН 06.11.2014 Е ОДРЖАНО РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНА РАСПРАВА НА КОЈА БЕВ И ЈАС КАКО ТУЖЕНА. СУДИЈАТА ОБЈАВИ ДЕКА ОДЛУКАТА КЕ СЕ ЧИТА НА ДЕН 14.11.2014.ГОДИНА ВО 15,00 ЧАСОТ. БИДЕЈКИ ЖИВЕАМ ВО САРАЕВО И ПОРАДИ НЕВОЗМОЖНОСТ ДА ПАТУВАМ ДВА ПАТИ ВО РОК ОД СЕДУМ ДЕНА,НА ТАКА ДОЛГ ПАТ, ЗА ШТО ИСПРАТИВ ОБАВЕСТУВАЊЕ ПРЕКУ ФАКС НА СУДОТ И ВАШАТА ЕМАИЛ АДРЕСА СЕУШТЕ НЕ ЈА ЗНАМ ОДЛУКАТА. ВЕ МОЛАМ ПОСТОИ ЛИ НЕКОЈ НАЧИН ДА ЈА СОЗНАМ ОДЛУКАТА . НА РОЧИШТЕТО МИ Е РЕЧЕНО ДЕКА ОДЛУКАТА КЕ ЈА ИСПРАТАТ СО ПОШТА ПРЕКУ МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, НО ТОА СЕ ЧЕКА 2 ДО 3 МЕСЕЦА. ОДНАПРЕД БЛАГОДАРНА

Одговор: По однос на Вашето прашање известени се на кој мејл на портпаролот да се обратите за да ја добиете бараната информација.

Од: АВДИК ФИРДЕС   20.11.2014  Категорија: парнична постапка
Прашање: ВО ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ ВО ТЕКОТ НА 2014.ГОДИНА СЕ ВОДЕШЕ ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРЕДМЕТОТ 27 П1-637/13 КАЈ СУДИЈА ВЕСНА ТРАЈАНОВА. НА ДЕН 06.11.2014 Е ОДРЖАНО РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНА РАСПРАВА НА КОЈА БЕВ И ЈАС КАКО ТУЖЕНА. СУДИЈАТА ОБЈАВИ ДЕКА ОДЛУКАТА КЕ СЕ ЧИТА НА ДЕН 14.11.2014.ГОДИНА ВО 15,00 ЧАСОТ. БИДЕЈКИ ЖИВЕАМ ВО САРАЕВО И ПОРАДИ НЕВОЗМОЖНОСТ ДА ПАТУВАМ ДВА ПАТИ ВО РОК ОД СЕДУМ ДЕНА,НА ТАКА ДОЛГ ПАТ, ЗА ШТО ИСПРАТИВ ОБАВЕСТУВАЊЕ ПРЕКУ ФАКС НА СУДОТ И ВАШАТА ЕМАИЛ АДРЕСА СЕУШТЕ НЕ ЈА ЗНАМ ОДЛУКАТА. ВЕ МОЛАМ ПОСТОИ ЛИ НЕКОЈ НАЧИН ДА ЈА СОЗНАМ ОДЛУКАТА . НА РОЧИШТЕТО МИ Е РЕЧЕНО ДЕКА ОДЛУКАТА КЕ ЈА ИСПРАТАТ СО ПОШТА ПРЕКУ МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, НО ТОА СЕ ЧЕКА 2 ДО 3 МЕСЕЦА. ОДНАПРЕД БЛАГОДАРНА

Одговор: Ве молиме со мејл да се обратите до портпаролот на судот за бараната информација.

Од: Сузана   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


Од: Сузана Ивановска   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


Од: Сузана Ивановска   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


Од: Сузана   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


Од: Сузана Ивановска   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


Од: Сузана Ивановска   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


Од: Сузана Ивановска   18.11.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, Предметот со број IV-ВПП- 164 /14 е поднесен на 29.08.2014. Ме интересира за кога ќе биде закажана расправата. Поздрав,Сузана

Одговор:

Доколку сте странка во постапката ќе бидете повикани со покана за рочиште.


12345678910...