Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Sonja Trpeva   08.04.2014  Категорија: Општо
Прашање: Jas sum makedonski drzavjanin so postojan prestoj vo SAD (zelena karta) i neodamna se razvedov od mojot soprug koj isto taka e makedonski drzavjanin so zelena karta i zivee vo SAD. Brakot bese sklucen vo Makedonija vo 2007 godina, o od togas dvajcata ziveeme vo SAD. Dali razvodot ke bide legalno priznaen vo Makedonija i dali se potrebni dopolnitelni pravni postapki za razvodot da se legalizira vo makedonija. Isto taka imame maloletno dete koe e drzavjanin na SAD i zivee tuka odkoga e rodeno. Roditelskata obvrska e regulirana so sudska odluka, i bi sakala da znam dali zaa odluka za zivealiste i izdrka na deteto e pravosilna vo Makedonija i ke se sprovede dokolu deteto patuva vo Makedonija. Vi blagodaram.

Одговор: Во чл.111 од Законот за Mеѓународно приватно право е предвидено дека постапка за признавање на странска судска одлука се поведува со предлог . Признавање на странска судска одлука во работите што се однесуваат на личната состојба ( статус ) може да бара секој кој за тоа има правен интерес. Во чл. 101 ст.1 од истиот закон е предвидено дека подносителот на барањето за признавање на странска судска одлука е должен кон предлогот за признавање на странската судска одлука , да ја приложи странската одлука во оригинал или заверен препис и да приложи потврда од надлежниот странски суд односно друг орган за правосилноста на одлуката спроед правото на државата во која е донесена. Со оглед на сложеноста на Вашето прашање, а со цел добивање на правен совет соодветен за конкретниот случај, потребно е да консултирате стучно лице - адвокат или да побарате бесплатна правна помош која се остварува преку Министерството за правда, согласно одредбите од Законот за бесплатна правна помош ( Службен весник на Република Македонија бр.161/2009 од 30.12.2009 година и бр.185 од 31.12.2011 година).

Од: Елисавета Шекерова Ловрен   07.04.2014  Категорија: Општо
Прашање: Почитувани, имам лиценца за вештачење од областа на земјоделието прашањето ми е следно, дали јас треба да однесам документи во суд за да се регистрирам како вештак или М.за правда праќа во судот и во комората на вештаци.Доколку е така каде мозам да ја видам таа листа на регистрирани вештаци.Ви благодарам

Одговор: Согласно со чл. 15 од Законот за изменување и дополнување на законот за вештачење“Сл. Весник на Р. Македонија, бр.12 од 22.01.2014 издадените, одземените и продолжените лиценци на вештаците, како и лиценците на вештаците кои престанале да важат, се евидентираат во Регистарот кој го води Министерството за правда. Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата и на огласната табла на Министерството за правда, на веб страницата на Комората на вештаци и се доставува до судовите во Република Македонија. Формата и содржината на Регистарот и начинот на неговото водење ги пропишува министерот за правда.

Од: Zoran Trajkovski   07.04.2014  Категорија: Општо
Прашање: Ve,molam da mi odgovorite na moeto prasanje,Imeno dokolku vo stranska drzava presuda koja e dadena vo Makedonija sudot od stranskata drzava odluci deka taa presuda ne e donesena po site pravni odliki i ja otfrla kako nevazecka a liceto e na listata za isporaka(preku interpol)sto se slucuva togas dali liceto ke moze da se vrati vo svojata drzava ili pak ke bide goneto od strana na Makedonija .Ve molam rasprasajtese za ova prasanje kade treba i odgovorete mi vo kolku e toa mozno

Одговор: Основниот суд Скопје II Скопје е граѓански суд. Основниот суд Скопје I Скопје е кривичен суд.

Од: Томислав Стојановски   03.04.2014  Категорија: извршни постапки
Прашање: Почитувани : Сакам да покренам постапка за развод на брак . Ве молам да ми објасните кои документи да принесам и која е процедурата за ваква постапка.

Одговор: Во однос на Вашето прашање Ве упатуваме на одредбите од Законот за семејство Сл.весник на РМ бр.84/2008 од 28.12.2008 година, на поглавието престанок на бракот и на одредбите на Законот за парнична постапка. 

Од: Стефан Капсаров   01.04.2014  Категорија: Општо
Прашање: Ме изтересира дали со апостил може да се завери копија од документ која треба да биде испратена во странство, поконкретно документ за упис на странски факултет? Ако не, постои ли друга опција за заверка, бидејќи заверка од нотар од македонија не е признаена?

Одговор: Потребно е да се обратите во просториите на судската писарница на овој суд, кај службеникот овластен за апостил и да го приложите предметниот документ.

Од: Даниел Митрев   31.03.2014  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани! Со сопругата имавме оставено оглас за догледување на старо лице за да ни остави наследство.Се јави еден дедо со кој што се запознавме и сака да го догледаме за тој да ни остави имот.Куќата во која што живее во имотен лист стои 1/2 негов дел и 1/2 дел на неговата внука од сестра која го наследила имотот од нејзината мајка.Со внуката не е во добри односи која што заедно со својот сопруг и синот го навредуваат,малтретираат(удирале итн).Дедото сака ние да го догледаме и дочуваме. Сакам да ми кажете кој е појак договор:ЗА ПОДАРОК или ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА??? за да ние понатака си немаме проблем со неговата внука и дали доколку даде изјава дека ја исклучува од наследство од неговиот дел би помогнало тоа. Однапред ви благодарам Даниел

Одговор: Со оглед на сложеноста на Вашето прашање, а со цел добивање на правен совет соодветен за конкретниот случај, потребно е да консултирате стучно лице - адвокат или да побарате бесплатна правна помош која се остварува преку Министерството за правда, согласно одредбите од Законот за бесплатна правна помош ( Службен весник на Република Македонија бр.161/2009 од 30.12.2009 година и бр.185 од 31.12.2011 година).

Од: Vidoje Delev   27.03.2014  Категорија: Општо
Прашање: Pocituvani Tatkomi Delev Gerasim ima pokana za rociste za glavna rasprava kako tuzen od Makedonska banka za dolg od 2 790,oo denari po predmet br.p34PL1-P-44/13 za 10.04.2014g vo osnoven sud skopje2 vo sud.br.15. Bidejki e lice vo godini 78 i e so slab vid nemoze da prisustvuva; 1.Dali i kako moze mene kako roden sin da me ovlasti i mesto nego jas da prisustvuvam na rocisteto. ili 2.Dali moze i kade predvreme na rocisteto da si go izmiri, plati dolgot i voopsto da ne se rasprava po toa i ke se zeme li vo predvid toa za ponatamu da nema veke pobaruvanja od strana na makedonska banka. So nadez deka brzo ke dobijam odgovor i instrukcia odnapred Vi blagodaram. so pocit Vidoje Strumica

Одговор: По однос на Вашето прво прашање обратете се до адвокат по однос на правната помош на релација дали можета да се јавите на суд во име на Вашиот татко и што е потребно да се направи за да би можеле да ги исполните законски услови за да се јавите како полномошник. По однос на Вашето второ прашање за вонсудско решавање на спорот на вашиот татко, Ве информираме дека можно е вонсудско решавање на спорот, но за истото Ве упатуваме да стапите во контакт со Македонска банка, и со нив да се договорите вонсудски да го решите спорот.

Од: Виолета Бубало   13.03.2014  Категорија: Општо
Прашање: Кои документи се потребни за заверка на тековна состојба со апостил печат, колку треба да се уплати и на која жиро сметка ( како и другите податоци за уплата ), и колку трае оваа процедура ?

Одговор: По однос на Вашето прашање Ве информираме дека потребно е да дојдете во судот да донесете тековна состојба во оригинал со депониран потпис од овластено лице, истата ќе биде разгледана од страна на судки службеник задолжен за апостилен печат, воедно ќе ви биде кажано колку такса треба да платите и за колку време истата ќе биде заверена.

Од: jadranka veljanovska   04.03.2014  Категорија: извршни постапки
Прашање: do kade e postapkata za ad biserka koja isto taka e vo stecaj imam dobiena sudcka postapka koja e vo moja koris

Одговор:

Потребно е да се обратите во стечајното одделение во просториите на судската писарница на овој суд.


Од: Roza Milosevska   03.03.2014  Категорија: Општо
Прашање: Koga ima priemen den vo tek na rabotnata nedela za stanki sudijkata Mirjana Nikolovska Kalcinkovska,

Одговор: Согласно одредбите од Судскиот деловник, судиите не примаат странки и други лица , освен кога странките не се повикани.

12345678910...