Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
25.04.2016
ДЕМАНТ
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Витанов Иљо   04.02.2016  Категорија: парнична постапка
Прашање: главното рочиште беше одржано 18.12.2015 колу време е птребно да се донесе судска одлука. поздрав.

Одговор: По заклучувањето на главната расправа, судот закажува рочиште за објава на одлука, а зависно од основот на тужбеното барање во Законот за парнична постапка се определни роковите во кои треба да биде изготвена судската одлука во писмен отправок.

Од: dimce ordeski   10.12.2015  Категорија: Општо
Прашање: pocituvan vo mesec avgust ovaa godina imam dve tuzbi podenseno ka osnovniot sud skopje 2 , do sega nemam nikakov izvestaj dali i koga ke ima prvo rociste,sum slusnal da prvo rociste treba da pocne za 6 nedeli i dali mozam kaj sudot pismeno so e-mail da se obratam , zasto momentalno za kratko rabotam vo stranstvo. blagodaram

Одговор:

Почитувани,

Во врска со Вашето прашање Ве известуваме дека сите писмена кои се насловени до овој суд, вклучувајќи и тужба,  судот по истите постапува согласно Законот за парнична постапка, и со странките комуницира по писмен пат со испраќање писмена кои се однесуваат на поднесената тужба, односно со испраќање на покана на посочената адреса од страна на странката. Ваша законска обврска е да се интерсирате за поднесената тужба, истото можете да го направите во судот кај шалтерските служби, па така доколку се наоѓате во странство можете да ангажирате полномошник кој ќе ги штити Вашите интереси по повод поднесените тужби. 


Од: Васил Рилковски   05.11.2015  Категорија: Општо
Прашање: Имаме петгодишна ќерка и сме пред развод со мојата сопруга. Кои услови да се поседуваат се предимство за одлуката на судот на кој родител же му припадне детето. Дали генерално предимство има мајката над таткото, иако јас како татко имам далеку подобри економско-финансиски и станбени услови .Какви докази се неопходно да се поднесат.Да напоменам дека, јас како татко, многу повеќе се грижам за ќерката отколку нејзината мајка.

Одговор: Во врска со вашето прашање како предправна помош Ве упатуваме на Законот за семејство Сл.Весник на РМ бр.157/2008,  Трети Дел, IV Вршење на родителско право. Доклку имате потреба од поконкретни напаствија, обратете се за правна помош кај стручно лице од областа на правото.

Од: Danijel Simikj   15.10.2015  Категорија: оставински постапки
Прашање: Pocituvani, ce Ve zamolam za informacija kakva e procedurata za novopronajdena ostavina. Advokatot me izvesti: Согласно член 185 од Законот за вонпарнична постапка "Ако по правосилноста на решението за наследување, дополнително се пронајде имот на оставителот, кој не бил познат кога е донесено решението за наследување, судот новопронајдениот имот на оставителот ќе го распредели со ново решение врз основа на порано донесеното решение". Согласно горенаведеното, нема да биде потребно повторно да се води оставинска постапка за новопронајдениот имот, туку врз основа на веќе донесеното Решение со кое Вие се прогласувате за наследник, Нотарот ќе треба да донесе ново Решение во однос на новопронајдениот имот односно парите во НЛБ Титунска Банка АД Скопје. Notarot kojsto ja vodese ostavinskata postapka vo 2014 godina me izvesti deka predmetot e vece zavrsen i vraten vo Sud. Za da se donese novo resenie jas treba da podnesam nov predlog-baranje do sud za dopolnitelna pronajdena ostavina i celata postapka da bide povtorena odnovo. ce Ve zamolam za informacija koj e vo pravo i kako moze najlesno i najbrzo da se zavrsi ovaa rabota. Odnapred blagodaren. So pocit, Daniel

Одговор: По однос на поставеното прашање Ве упатуваме за правна помош да се обратите до стручно лице од областа на правото, воедно Ве упатуваме на одредбите од Зконот за наследување каде е регулирана оваа материја.

Од: Христинa Петкoвскa   15.10.2015  Категорија: Општо
Прашање: Сaкaм дa прaшaм дaли пoтврдaтa декa не ми е oдземенo рoдителскoтo прaвo се вaди кaј вaс и кoлку се плaќa? Вo блaгoдaрaм oднaпред!

Одговор:

За издавање на потврда дека не е одземено родителско право надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје, а по однос на износот за таксата за истата потврда информации ќе добиете на шалтер број 26 во приземјето на судот.


Од: Лидија Илиевска   30.04.2015  Категорија: извршни постапки
Прашање: Ќе ве замолам да ми одговорите,каде се поднесува барање за развод на бракот,колку и каде се уплатува,и на која жиро с-ка се извршува уплатата? Благодарам

Одговор: Во врска со Вашето прашање Ве известуваме дека Основниот суд Скопје 2 Скопје како граѓански суд со проширена надлежност, е надлежен суд за постапките за развод за брак, тужбата се поднесува на приемното одделение во овој суд, а по однос на таксата, односно висината на износот за такса за тужба за развод, или предлог за спогпдбен развод на брак, ќе се информирате во приемното одделение на судот, како и за бројот на жиро сметката на која треба да ги уплатите средствата.

Од: злате цветаноски   23.04.2015  Категорија: оставински постапки
Прашање: Почитувани, ве молам за одговор. Моите родители се починати пред неколку години а нивниот имот не е поделен на наследниците (нивните деца).бев во катастар и ми кажаа дека треба да се покрене оставнинска постапка која оди по судски пат. Сакам да ми кажете како и дали треба да го сторам тоа при овој основен суд и која документација ми е потребна. Ви благодарам

Одговор: Во однос на Вашето прашање Ве информираме дека Предлогот за поведување на оставинска постапка се поднесува пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, а потоа се распределува на одреден Нотар, пред кој понатаму тече постапката за расправање на оставината. По однос на тоа која документацја е поребна за поведување на оставинска постапка, Ве информираме да се обратите на стручно лице од областа на правото каде би ја добиле потребната правна помош.

Од: Orce   05.02.2015  Категорија: парнична постапка
Прашање: Pocituvani, Sluchajno vidov na Vashata veb strana spisok na sudski veshtaci. Veruvam deka se raboti za nenavremeno azuriranje od strana na administratorot. Postoi spisok na sudski veshtaci so licenci na stranata na ministerstvoto za pravda i bi trebalo istiot da bide vo upotreba. http://www.kvrm.org.mk/Registar_na_vestaci.aspx Pozdrav,

Одговор:

Во врска со Вашето прашање Ве информираме дека запознаени сме со оваа ситуација, па Ве известуваме дека постојат технички проблеми по однос на списокот за судски вештаци, но и дека работиме на таа проблематика за незино поскоро надминување.


Од: Владимир Трајков   25.01.2015  Категорија: Општо
Прашање: Почитувани, Потребна ми е информација за издавање потврда или уверение дека за лицето не се води кривична постапка и дека не е осудувано во Р.Македонија. Лицето моментално не е во Македонија и потребни ми се насоки како јас во негово име би можел да го поднесам и добијам ова уверение / потврда. Благодарам.

Одговор: Во врска со Вашето прашање Ве информираме дека за потребната информација треба да се обратите до Основниот суд Скопје 1 Скопје - Скопје, како надлежен суд за издавање на бараниот документ, кеде ќе добиете одговор на тоа која е постапката и кои документи ви се потребни за издавање на бараното Уверение.

Од: maja mitreva   15.01.2015  Категорија: работни односи
Прашање: Primiv dogovor za rabota vo koj rabotodavecot mi dava pravo na godisen odmor od 20 dena,bez moznost da mi se zgolemuvaat denovite godisen odmor soglasno Kolektiven dogovor,dali bi imala pravo da go tuzam po ovoj osnov?Vi blagodaram odnapred

Одговор:

Во врска со поставеното прашање од Ваша страна потребна Ви е правна помош од стручно лице, поради тоа Ве упатуваме да се обратите на стручно лице од областа на правото, правник или адвокат.


12345678910...